“พรเพชร”ชิ่งเผือกร้อน”พัชรวาท-บุญเรือง”อ้างไม่มีอำนาจแก้ไขชื่อ

“พรเพชร”ชี้“พัชรวาท-บุญเรือง’มีชื่อนั่งกมธ.ก.ม.ป.ป.ช.อ้างผ่านที่ประชุมสนช.แล้วประธานไม่มีอำนาจแก้ไข ลั่นเอาเกียรติยศเป็นประกันสนช.จะไม่ออกก.ม.ขัดนิติธรรม เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ( สนช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีชื่อพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และพล.ต.ท.บุญเรือง ผลพาณิชย์ เป็นกรรมาธิการ (กมธ.)

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยที่ทั้ง 2 คนยังอยู่ในกระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีร่ำรวยผิดปกติว่า ตามขั้นตอนของการตั้งคณะกมธ.วิสามัญฯ นั้น กมธ. 1 คนจะเป็นกมธ.พิจารณาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ไม่เกินคนละ 2 คณะ และเมื่อมีการเสนอชื่อผ่านมายังที่ประชุมสนช.แล้ว ประธานสนช.ไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ผู้สื่อข่าวถามว่า การให้บุคคลที่ถูกกล่าวหาและมีคดีอยู่ในป.ป.ช.มาพิจารณากฎหมายของป.ป.ช.นั้นเหมาะสมหรือไม่ นายพรเพชรกล่าวว่า ส่วนตัวแล้วไม่แน่ใจว่าคดีของสมาชิกสนช.ทั้ง 2 ท่านอยู่ในขั้นตอนไหนของป.ป.ช. แต่กมธ.ที่พิจารณากฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือความถูกต้องของบุคคลใด และหลักของการประชุมกมธ.นั้น หากบุคคลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่มีสิทธิที่จะเข้าประชุมในเรื่องนั้นอยู่แล้ว

“ในกมธ.ก็ยังมีน.ส.สุภา (ปิยะจิตติ) และพล.ต.อ.วัชรพล (ประสารราชกิจ) ในฐานะป.ป.ช.เข้ามาทำหน้าที่ ผมก็เรียนถามท่านและทำความเข้าใจ ท่านทั้ง 2 คนก็บอกว่า ถ้ามีประเด็นเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของท่านนั้น ท่านจะไม่เข้าประชุมในเรื่องนั้นๆ” นายพรเพชรกล่าว
นายพรเพชร กล่าวอีกว่า การพิจารณากฎหมายนั้นขอให้ไว้ใจกมธ.และที่ประชุมสนช. ซึ่งคณะกมธ.ทั้ง 35 คนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และกรณีที่สื่อมวลชนหรือสังคมจับตามองอยู่ว่ากมธ.ท่านใดจะโน้มเอียงไปในทางที่ไม่ถูกต้องนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการเตือนไปยังกมธ. ทั้งนี้เชื่อมั่นและเอาเกียรติยศเป็นประกันว่าสนช.จะไม่ออกกฎหมายที่ขัดต่อหลักนิติธรรมหรือเป็นกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง

นายพรเพชร ยังกล่าวถึงการเปิดรับสมัครกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 10 พ.ย.ด้วยว่า ถ้าถึงเวลานั้นแล้วมีผู้สมัครจำนวนไม่มาก คงต้องนำเรื่องปรึกษากับประธานศาลฎีกาเพื่อกำหนดแนวทางในการพิจารณาต่อไป  ขณะนี้จึงยังตอบไม่ได้ว่าจะต้องใช้กระบวนการเชิญบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 มาร่วมรับการสรรหาหรือไม่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews