‘ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ปี 2561’

เชียงใหม่จัดแถลงข่าว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 : Chiang Mai Songkran Festival 2018“จุ้มอก เย็นใจ๋ ถนนสายน้ำ ดื่มด่ำฮีตฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ อย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันแถลงข่าวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 : Chiang Mai Songkran Festival 2018 “จุ้มอก เย็นใจ๋ ถนนสายน้ำ ดื่มด่ำฮีตฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ อย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13– 15 เมษายน 2561? ณ? ข่วงประตูท่าแพเพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวล้านนา โดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ขอเชิญทุกท่านร่วม นุ่งผ้าซิ่น อู้กำเมืองสัมผัสความงดงามของป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่ กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยย้อนรอยปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์เชียงใหม่ การประกวดหนูน้อยสงกรานต์เจียงใหม่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา 13-15 เมษายน 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานปีนี้ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน จัดกิจกรรมให้มีความยิ่งใหญ่ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ สิ่งของมึนเมาต่างๆ ทั้งเหล้า บุหรี่ เพื่อลดอุบัติเหตุ ความรุนแรง ในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หรือ ประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามขาย ห้ามดื่ม และห้ามจำหน่าย โดยเฉพาะในคูเมืองเชียงใหม่? และขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมนุ่งผ้าซิ่น อู้กำเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth